Wynajem

Wynajem kopiarki jest formą wypożyczenia urządzenia bez angażowania własnych nierzadko znacznych środków finansowych.
 
Wynajmującemu kopiarkę zapewniamy:
- bezpłatny serwis
- bezpłatne materiały eksploatacyjne
- w razie awarii sprzęt zastępczy
 
W zależności od rodzaju umowy klient może wybrać:
- niski abonament i opłatę za wykonanie kopie
- abonament miesięczny z przyznanym limitem kopii (z możliwością jego przekraczania)